MrDahlin2015smA few words from the Principal.

At IES Karlstad, a lot of things are happening regularly, please feel free to follow my blog where I describe our school from a staff, student and most importantly, an educational perspective.

Never hesitate to contact me in person, if I can be of any help.

Testimonials

“Hej Mr Dahlin, Vi har två barn som haft en fin skolgång på sin förutvarande skola, annat kan vi inte säga. Det är ändå så, att när vi tittar tillbaka och tänker på hur det var då och jämför med det vi upplever idag, är det en mycket stor skillnad. Vi tänker då på den … ”

Ethos