Welcome to our Information Evening the 24th of October!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Onsdagen den 24:e oktober
17.30 i vår matsal, Gruvgången 4

Onsdagen den 24:e oktober kommer Internationella Engelska Skolan Karlstad anordna en informationskväll för föräldrar till barn som är intresserade av att börja studera vid Internationella Engelska Skolan Karlstad.

Ta chansen att träffa skolans ledning och lärare. De kommer att berätta om sitt arbete med elever på en tvåspråkig skola. Elever från olika årskurser kommer att berätta om sina intryck av Internationella Engelska Skolan Karlstad.

Vi kommer att prata om vår grundsyn på utbildning, och akademiska profil, samt skolans regler och vår uppfattning om en trygg och lugn inlärningsmiljö. Har du några frågor så kommer det att finnas tid att få dem besvarade under kvällen. Vi bjuder på frukt.

Vi ser fram emot att träffa er!
______________

Wednesday, 24th October
5.30pm (17.30) in our dining hall

On Wednesday, 24th October, Internationella Engelska Skolan Karlstad will hold the 2018 Information Evening for prospective parents with students interested in beginning school at Internationella Engelska Skolan Karlstad.

Take this opportunity to meet with the school management and teachers. They will speak about their work with students at a bilingual school. In addition, students from different grades will speak about their impressions of Internationella Engelska Skolan Karlstad.

We will speak about our school ethos, academic profile, school rules and the importance of safe and peaceful learning environment. Throughout the evening, we will be available to answer any questions you may have.

We are looking forward to seeing you!