Vår historia

Vår historia

Internationella Engelska Skolan Karlstad planerades under läsåret 2007-2008 och öppnades 2009 med 234 studenter i årskurer 6-9.

Nu i början av 2017 är vi den största skolan i Karlstad med 825 studenter tillsammans med 75 medarbetare, varav 27 är engelsk-amerikanska lärare som är kvalificerade i sina respektiva hemländer inom ämnena engelska, moderna språk, matematik, naturvetenskap, musik, bild, och idrott och hälsa.

Vi skapar verkligen en internationell skolatmosfär på Internationella Engelska Skolan Karlstad, där akademisk excellens ligger högst upp på vår pedagogiska agenda. Vår etos och skolregler är verktyget för att skapa en högkvalitativ och trygg inlärningsmiljö där det engelska språket är ett pedagogiskt verktyg som vi använder dagligen. Det är inte bara språket som påverkar miljön, utan också de sociala koder som läggs på hur eleverna och personal ska interagera professionellt med varandra.

Vi tror på höga akademiska förväntningar, där eleverna kan nå sina individuella potentialer. Vi anser klassrummet som en naturlig plats för lärande där vissa regler ska levas med respekt och med professionalism som grund. På grund av detta kan våra lärare undervisa, observera och utvärdera eleverna och hur individen utför det bästa av sina egna förmågor.

Vår skola ligger nära Karlstads stad på en stor campus på 8000 m2, inklusive konst, musik, hushållsekonomi, sy och träslöjdsalar samt en stor gymnastiksal och flera rum till elevhälsapersonnal. Vår skolgård är full av olika aktiviteter för våra elever med 4 heltidspersonal som engagerar både in och ut ur klassrummet. Transportmöjligheterna till och från vår skola är stora, både från Karlstad och från andra städer. Faktum är att vi har elever från sju olika städer runt Karlstad som pendlar dagligen.

Vi är kända för att ha ett aktivt och välkomnande samarbete med våra föräldrar genom förälderlärarföreningen (PTA), som är en naturlig länk inom vår skola.

En mycket viktig del av vårt dagliga arbete är ett gemensamt språk som vi använder omgivet av temat Respekt. Ord som: förberred, punktlig, positiv, aktiv och samarbetsvillig är avgörande för vår skola, och vi använder dessa ord för att hjälpa till att vägleda och coacha eleverna i alla aspekter av skollivet.

Med det sagt, välkommen till International Engelska Skolan Karlstad, där vi gör vårt yttersta för att förbereda våra elever för framtiden. Kom och besök oss på vår informationsafton under hösten i october och vårt öppet hus som brukar hållas i februari.

Tveka inte att kontakta oss via vårt informations-email: info.karlstad@engelska.se