Några ord från skolans rektor

Hej och välkommen!

Jag är glad att du har valt att läsa om Internationella Engelska Skolan Karlstad. Vi har börjat vår 10 :e år som skola samt 25 :e år som organization. Detta är vi stolta över att fira under läsåret!

Våra medarbetare och elever är involverade i många olika upplevelser som sker både inom och utanför skolans campus. Vi är övertygade om att eleverna behöver kontakt med världen runt omkring dem för att förbättra det lärande som sker i klassrummet.

Internationella Engelska Skolan Karlstad är en fantastisk lärmiljö där vi tror på att arbeta med hela personen för att säkerställa framgång och låta eleven uppnå sin egen potential. Vi har starka övertygelser och normer om hur vi tror att en skola borde fungera, och det har varit fallet sedan organisationen startade 1993 av Barbara Bergström.

Vi har tydliga regler, som levs av både personal och elever. Vi har höga akademiska förväntningar och vi uppmuntrar våra elever att vara aktiva i sina studier. Vi tror att skolmiljön ska vara en plats där "Lärarna kan lära ut och eleverna kan lära sig." Vi är stolta över vår skola och vi står alltid för vår profil.

Du är mer än välkommen att följa vårt dagliga liv här i skolan genom "Principals blogg".

With warmest regards,
Mr Brian Tucek
Principal