PTA

PTA, Parent Teacher Association, är en ideell förening vid Internationella engelska skolan. PTA har i syfte att stödja skolan för elevernas bästa. PTA anordnar sociala aktiviteter för elever, föräldrar och skolans personal. 

Medlemsavgiften är 100 kronor per familj och läsår och den betalar du in till PTAs plusgiro 55 09 47-6,
eller via swish 1233526324. Glöm inte att notera ditt barns namn och klass. 

Du kan kontakta PTA´s styrelse via pta.ies.karlstad@gmail.com