PTA

PTA, Parent Teacher Association, är en ideell förening vid Internationella engelska skolan. PTA har i syfte att stödja skolan för elevernas bästa. PTA anordnar sociala aktiviteter för elever, föräldrar och skolans personal. 

Medlemsavgiften är 100 kronor per familj och läsår och den betalar du in till PTAs plusgiro 55 09 47-6,
eller via swish 1233526324. Glöm inte att notera ditt barns namn och klass. 

PTA´s styrelse 2017/18:
Maria Arnljot, ordförande 
Henrik Ullsten, vice ordförande
Helena Sääker, sekreterare 
Katarina Jonsson, Kassör
Charlotte Jansson, ledamot

Du kan kontakta PTA´s styrelse via pta.ies.karlstad@gmail.com