Hela 99 % av föräldrarna vid vår skola rekommenderar Engelska Skolan till andra

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Dear reader,

I samband med Principal´s Conference förra veckan delades ett antal utmärkelser ut och Internationella Engelska Skolan Karlstad fick då motta priset för "Best School Overall According To Parents" vilket vi är oerhört stolta över. Tillsammans med några elever i årskurs 8 nedan togs ett fotografi av både stolta elever och en stolt och tacksam rektor.

Jag vill å mina egna och hela skolans vägnar tacka för er visade uppskattning bästa föräldrar. Ert stöd, era tankar och idéer och ert alltid så synliga engagemang hjälper oss i att utveckla vår skola till vad den är idag.
Hela 99 % av föräldrarna vid skolan rekommenderar oss till andra de talar med visar det sig i våra föräldraenkäter. En mycket hög siffra som vi delar med två andra skolor i koncernen vilken dessutom förhoppningsvis kan utvecklas till att bli 100 %.

Thanks parents for all your support
Best wishes and  have a good day
Mr Dahlin
Principal