School Blog

Student Work

Bird on a wire

Bird on a wire
  • Student
    Year 8 students
  • School
    Karlstad

Under vårterminen så arbetade åk 8 med ett stort konstprojekt, projektet ställdes sedan ut på Värmlands museum. Här ser ni bilder från det arbetet.

Från rektorn

En fantastisk skolstart i augusti 2011 ( några rader från Mr Dahlin )

Så har sommaren gått och Internationella Engelska Skolans elever i Karlstad har påbörjat sina studier igen. Den 22:e augusti kom hela 450 elever till skolan för att efter en skön sommar börja skolan igen. Skolan har berikats med 150 nya elever, fyra klasser i årskurs 6 och en klass i årskurs 7. När man tänker tillbaka på vår start 2009 då vi hade 227 elever, förefaller ökningen av antalet elever vara ganska bra - en födubbling vilket får betraktas som en bekräftelse på att vår pedagogiska inriktning landat väl i Karlstad med omnejd.

Under den första dagen fick eleverna lära känna varandra med aktiviteter och övningar under ledning av dess mentorer och representanter ur PTA, parents teachers association. En fantastisk dag där, i den stunden, många främmande elever fick många nya kamrater. Det är märkligt vad ungdomar kan åstadkomma på kort tid.
Redan idag den 23:e pågår undervisning i olika former och även simprov för årskurs 9 vilket genomfördes på Skutberget. Det samma skall göras för årskurs sex under onsdagen den 24:e i enlighet med den ändring som gjorts från årskurs 5 till årskurs 6 i detta avseende.ågra 

Skolan har visare fått åtta nya medarbetare som kommer att tillföra nyheter och trivsam energi då några flyttat tillbaka till sina hemländer, några har flyttat till andra delar av Sverige och så vidare. Jag är dock väldigt nöjd med de kollegor som vi lyckats finna och rekryterat.

Ja, skolarbetet är som sagt igång igen, vi skriver Engelska Skolans Karlstad tredje verksamhetsår och vi fortsätter vårt idoga arbete med att ständigt utveckla och förädla vårt arbete och dess kvalitet. Vi är mycket angelägna om att ha en aktiv dialog med elevernas föräldrar varför vi välkomnar idéer och tankar. Skriv gärna ett mejl så jag får del av dina funderingar, allt i syfte att ta dem med oss i vårt utvecklingsarbete.

Tack för att du läste mina rader av idag den 23:e augusti 2011.

Med bästa hälsning
Mr Dahlin
Principal

 

Skolstart

Äntligen!

Utbrast lärarna när vi samlades för att förbereda skolstarten. Nu väntar vi bara på ni elever skall komma, det blir liksom roligare då. Vi hoppas att alla ni har haft ett fantastiskt sommarlov.

Konstprojekt blir utställning

Konstprojekt blir utställning

Engelska Skolan Karlstad har sedan hösten 2010 arbetat i ett projekt inom ramen för Skapande Skola med att bidrag från kulturrådet. Alla skolans elever i årskurs 8 har engagerat sig i arbetet med glas och mosaik men också trä. Arbetet har skett inom kursplaneringen och under konstnärlig ledning av konstnären IngaLena Klenell. Skolans etetiska pedagoger, Mrs Norling, Mrs Spetz Midebo och Mr Born har samverkat i projektet som förevisats lokal media fredagen den 15 april. Elevernas alster kommer att visas på Värmlands Museum den 6 maj - en utställning alla är välkomna att besöka. Elever, pedagoger och konstnärlig ledare kommer att vara på plats tillsammans med Värmlands Museums konstledning.

Fågel som är täljd i balsa

Sidor