Digital rundtur

Välkommen till vår digitala rundtur

VD Anna Sörelius Nordenborg hälsar välkommen till vår digitala rundtur.

A tour of Internationella Engelska Skolan Karlstad

Hello and welcome to our digital open house for 2020. We want to encourage everyone to have a chance to see what is going on in our school and listen to a brief explanation of what our philosophy and what we are doing that makes us so great.

En introduktion till IES

Vad gör IES till en bra skola? Lär känna oss genom våra rektorer, lärare, föräldrar och elever.

Vad vi står för – vårt etos

Träffa våra kollegor som berättar om hur vi skapar vi en trygg och ordnad skolmiljö, varför det är viktigt att lära sig engelska och vad höga akademiska förväntningar innebär i praktiken.

Vanliga frågor

Vanliga frågor
Här hittar du svar på de mest ställda frågorna om IES, från anmälan till kön till undervisning och lärande.

Find IES Karlstad

You must consent to third-party cookies to view this content.
Internationella Engelska Skolan Karlstad is a bilingual school which provides and safe and calm environment where teachers can teach and students learn.