Vanliga frågor

Hur fungerar antagningsprocessen?
Vi ber er att fylla i vår antagningsblankett online (den gröna knappen här till vänster). Om du inte har tillgång till en dator, ring till vår skola, så hjälper vi dig. När ansökan är mottagen kommer den att dateras, och ni kommer få en plats i vår elevkö. Att få plats på vår skola fungerar genom att den som söker först, får första platsen, med ett undantag. Har ni ett syskon som redan går på skolan, kan ni få en framskjuten plats på väntelistan.


Hur kan föräldrar delta och hjälpa till i skolan?
Skolan har en aktiv föräldra - och lärarorganisation (PTA). Rektor eller vice rektor deltar regelbundet på dessa möten för att tillse transparens på alla nivåer. 
Vår Open Door policy för föräldrar skapar en ömsesidig förståelse och uppmuntrar föräldrar att komma till skolan och se hur vi arbetar. 
Vi ber er att kontakta oss i förväg att ni kommer, så ni kan få en besöksbricka, och vi kan tillse att ni kommer få så mycket som möjligt av besöket.


Hur kan jag komma i kontakt med mitt barns mentor, lärare eller rektor?
Vi rekommenderar via mail. Vårt kontor ger inte ut några privata telefonnummer. Många lärare har telefontid i början av terminen, då de ringer föäldrar och kommer överens om den bästa metoden att kontakta varandra.


Vi har hört om disciplinen i er skola. Vad innebär det mer exakt?
Vi vill skapa en säker, lugn skolmiljö, där elever kan lära och lärare lära ut. Ett ansvarfullt beteende krävs för att vi ska kunna nå detta mål. 
Vi har ett antal förväntingar på uppförande, och de är baserade på hövlighet, ömsesidig respekt, medborgarskap, karaktär, tolerans, ärlighet och integritet. Detta gäller alla elever och personal.


Mitt barn är en enastående student Kan ni ge akademiska utmaningar och ge support till de elever som har goda akademiska förutsättningar?
Ja, definitivt. Vår erfarnehet visar oss att elever utvecklas snabbt i en akademiskt utmanande och positiv lärandemiljö. Ert barn kommer att få stöd, uppmuntran och given alla möjligheter till att flytta på gränserna för sitt lärande. 


Tar ni emot elever med speciella behov?
Ja, vår skola är öppen för alla. Vi förutsätter att alla föräldrar låter oss veta om deras barn har behövt speciell assistans tidigare, eller behöver hjälp på något sätt. Frågor som rör inlärningsförmåga / oförmåga, hälsa eller näring ska komma till vår vetskap så snart som möjligt. 
Information som är relevant för skolan är ett krav för ömsesisig förståelse och akademisk framgång.


Hur många elever är det i varje klass?
Det är 32 elever i varje klass, och varje klass har två mentorer i alla årskurser. Årskurs 4 och 5 har 30 elever i varje klass.


Pratar alla lärare svenska?
När lärare kommer från ett engelsktalande land, talar de inte nödvändigtvis svenska från start. Det är en policy från skolan att lära icke svensktalande lärare redan under deras första år i Sverige. Information till föräldrarna ges på både engelska och svenska. Om föräldrarna under ett mentorsamtal har en lärare som inte talar svenska, och föräldrarna föredrar att tala svenska, ber vi er att kontakta skolan i förväg så kommer vi att se till att en svensktalande person är med under mötet. 


Hur hanterar era elever det svenska språket och kulturen när engelska är undervisningsspråket halva tiden?
Vi vet att vi är en skola i Sverige, där våra elever kan uppnå att flytande behärska både engelska och svenska. Därför trycker vi på användandet av båda språken. Resultaten på de nationella proven placerar våra elever väl över genomsnittet i kärnämnena engelska, matematik och svenska.


Vart kommer era elever ifrån, och är det nödvändigt att mitt barn kan engelska bra redan vid skolstart?
Våra elever kommer från många olika platser. Några har engelska som modersmål, men de flesta är svenskt ursprung och har gått i det obligatoriska svenska skolsystemet. Att kunna engelska bra är inget krav för att börja i vår skola. De flesta av våra elever har gått på svenska skolor tidigare, och har en grundläggande engelska.


Vilka regeler gäller för besökare på er skola? 
Vi välkomnar och uppmuntrar besökare. Vi ber er att kontakta oss minst 24 timmar i förväg. Alla besökare måste skriva in sig i receptionen, och få ett besökspass som måste bäras synligt hela tiden. Detta pass ska återlämnas till receptionen och besökaren signera besöksloggen när besöket är över.


Vad händer om vi tackar nej till en plats, och sedan ångrar oss? Kan mitt barn fortfarande få gå på er skola?
Nej, om ni tackar nej till en plats kommer den att gå till en anan elev. Ni behöver ansöka igen. Er ansökan kommer att ses som en ny ansökan, med aktuellt datum.
 

Kostar det något att gå på er skola?
Nej, det kostar inget att gå på vår skola. Pengarna kommer från skolpengen, som alla godkända skolor får från Skolverket, som är Sveriges nationella myndighet för utbildning.